Arakne Nedir?

Tekstil sektöründe hesaplaması zor olan verimlilik, siparişlerin ve üretimin zamana bağlı miktar takiplerinin yapılması ve kalite kontrol aşamasına gelmeden önce üretim hatalarının kesin tespitinin sağlanmasını hedefleyen bir dokuma otomasyon paketidir. Paket sayesinde dokuma tezgahlarındaki verimlilik hesapları sistem tarafından otomatik olarak yapılmakta böylelikle personel verimliliği, tezgah verimliliği, siparişe özel verimlilik, vardiya verimliliği ve işletme verimliliği gibi bilgiler kesin ve net olarak istenildiğinde eş zamanlı, istenildiğinde ise geçmişe yönelik raporlar halinde alınabilmektedir. Bu sayede siparişin ürün haline gelme süresi yine sistem tarafından dinamik olarak anlık değişmelere paralel olarak hesaplanabilmektedir. Bu beceri işletmeye gerek müşteri tarafında gerekse işletme içi üretim zincirindeki planlamada kesin veriler ile dönüş yapabilme yeteneğini kazandırmaktadır. Bunun yanısıra personel randımanlarına göre en doğru ve etkin prim sistemi oluşturulabilmekte ve elde edilen anlık primler çalışanlara eş zamanlı olarak yansıtılabilmekte ve bu yöntem sayesinde çalışanların motivasyonu vardiya dahilinde hiç bir ek iş yapmaksızın artırılabilmektedir.

Özet Teknik Bilgi

Bugün pazarda bulunan diğer otomasyon paketlerinden farklı olarak yazılım-donanım birlikteliği açısından, ARAKNE uygulamasında müşterinin herhangi bir özel donanım bağımlılığı bulunmamaktadır. Dokuma tezgahlarına bağlı PLC cihazlarından, her türlü Duruş Şekli, Duruş Süresi, Start Süresi gibi tezgaha ait sinyaller alınmakta ve Visual Studio Enterprise ile geliştirilmiş server servisi sayesinde anlamlı bilgiler haline getirilmektedir. Elde edilen tezgah verileri ARAKNE Server bileşeninin çalıştığı bir server tarafından toplanmakta, salon içerisindeki terminallerden gelen Personel, İşemirleri ve Tezgah İşlemleri gibi diğer bilgiler ile senkronizasyonu sağlanarak SQL Server üzerine kaydedilmektedir.

Geliştirilmiş olan Client yazılımları ise SQL Server üzerinde duran verileri periyodik olarak okumakta ve belirtilen kriterlerde rapor olarak görüntülemektedir. Personelin takibi için barcode numaralı personel kartlarını veya proximity kartın sisteme okutulması metodu kullanılmaktadır. Personel tarafından makinelerin durdurulması gibi özel durumlarda, tezgah salonlarında bulunan özel kabinli PC ler uyarı vermekte ve personel duruş sebebini dokunmatik ekranlardan seçerek belirtmektedir.

Erişilebilirlik

Sistemin sağlamış olduğu en büyük avantajlardan birisi, elde edilen raporların sadece kurulu client uygulamaları üzerinden değil, aynı zamanda ASP.Net ile geliştirilmiş web arayüzleri sayesinde internet ya da intranet üzerinde standart browser lar ile eş zamanlı görülebilir olmasıdır. Web arayüzlerinin yanısıra cep telefonlarında kullanılan WAP arayüzleri ile belirli raporlara erişmek mümkün hale getirilmiştir.
Hızlı Erişim
  • Sertifika Sınavlarına Kaydınızı Yaptırın!
  • Tanıtım Filmimiz için Tıklayınız...

    Haberler
  • Eski Haberler
  • Türkom Bilgisayar, AB 2007 Ana sponsoru
  • HP İş Ortaklarıyla buluştu!
  • 3Com ve TürKOM teknoloji günleri gerçekleşti.