Türkom
Danışmanlık
Çözümleri


Bir çok sektörde kullanılan "danışmanlık" kavramının genel bir tanımını yapmak çok zor olduğu gibi özellikle Bilişim sektöründeki Bilgi Sistemleri danışmanlığının diğer alanlara göre çok daha özgün bir tanım çerçevesi vardır.

Türkom olarak sunduğumuz "Bilgi Sistemleri Danışmanlığı" ve beraberindeki hizmetler çoğunlukla marka bağımlı hizmetlerdir. Örneğin tüm bileşenleri ile PC tabanlı bir network yapısı oluşturmak istiyorsanız Türkom'dan alacağaınız danışmanlık hizmeti Microsoft tabanlı olacaktır. Burada marka bağımlı danışmanlık hizmetinin daha iyi anlaşılabilmesi için her markayı ayrı bir sektör gibi düşünmek daha yararlı olabilir. Bu mantık kurgusu günümüz bilişim sektöründeki bir çok uygulama için geçerlidir. Örneğin networkünüz Windows 2000 tabanlı Active Directory yapısında ise ve siz iletişim ve colloboration amaçlı bir uygulama kullanmak istiyorsanız en mantıklı seçiminiz Exchange Server olacaktır gibi. Elbette ki bu türden teknolojilerde verilen danışmanlık sadece hangi ürünün tercih edilmesi gerektiğini bilmekle sınırlı değildir. Seçilen ürünün ne şekilde hangi ortamlarda, hangi konfigürasyonlara ve kriterlere dayalı bir implementasyon gerektirdiğinin inceden inceye planlanması ve bu plan çerçevesinde uygulanması en önemli danışmanlık adımını oluşturmaktadır. Tüm bu çerçeveyi ana başlıklar halinde sıralayacak olursak karşımıza çıkan hizmetler;

şeklinde olacaktır. Yukarıdaki listede bazı maddeler doğrudan tek bir markaya bağlı olduğu gibi bazı maddeler için (örneğin Güvenlik Danışmanlığı) birden fazla marka alternatifli olarak sağlama imkanı mevcuttur.

Her bir danışmanlık hizmeti belirli kategorileri içermektedir. Bu kategoriler;

 • Fizibilite
 • Projelendirme
 • Implementasyon
 • İşletilebilirlik

şeklindedir ve her bir kategori birbirine bağlı olarak ilişkilendirilebileceği gibi, bağımsız hizmetler olarak da sunulabilir. Örneğin firmanız kendisine ait oluşturacağı yapı için fizibilite çalışmalarını yapmış olabilir. Bu durumda fizibilite sonuçlarına göre maliyetlendirme ve projelendirme arkasından istenirse implementasyon ve daha da ötesinde kurulacak olan yapının içerdiği bileşenlere göre işletilmesi ile ilgili garantörlük ve destek hizmetleri verilebilir.
 • Microsoft Ürünleri Danışmanlığı
 • Microsoft Lisanslama Danışmanlığı
 • Network Danışmanlığı
 • Güvenlik Danışmanlığı
 • Danışmanlık Sözleşmesi
  Hızlı Erişim
 • Sertifika Sınavlarına Kaydınızı Yaptırın!
 • Tanıtım Filmimiz için Tıklayınız...

  Haberler
 • Eski Haberler
 • Türkom Bilgisayar, AB 2007 Ana sponsoru
 • HP İş Ortaklarıyla buluştu!
 • 3Com ve TürKOM teknoloji günleri gerçekleşti.


 • Geri Dön